Assessoria comptable i fiscal

Asesoría contable y fiscal
Assessoria mercantil i laboral
- Transcripció d'anotacions i llevanza dels llibres oficials de comptabilitat.
- Declaracions tributàries, de caràcter informatives i liquidatives, periòdiques trimestrals i anuals, de persones físiques i jurídiques, liquidacions de l'impost de successions i donacions, actes jurídics documentats i transmissions patrimonials.

ASESORIA MERCANTIL I ADMINISTRATIVA
- Constitució, dissolució i liquidació de societats, civils i mercantils.
- Redacció d'estatuts socials.
- Redacció d'actes socials.
- Redacció de contractes privats, d'arrendament, compra venda.
- Confecció de comptes anuals.
- Enquadernació i registre de llibres oficials.
- Gestió integral d'escriptures de compra-venda, herències, donacions.

ASESORIA LABORAL I SEGURETAT SOCIAL
- Confecció de contractes de treball.
- Confecció de rebuts de salari i quitances.
- Confecció d'assegurances socials.
- Confecció de certificats per a Organismes oficials.
- Assessorament jurídic-laboral.
- Assistència i representació en els Jutjats socials.
- Sol·licitud de pensions i revisions de grau d'invalidesa, en la Seguretat Social.
Els nostres serveis
 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat